ONLINE TURKS LEREN

SUCCESVOL TURKS LEREN: ONLINE OF IN GROEPSLES

JOUW SUCCES IS ONS DOEL.
Bij Turksleren.com leer je Turks met de methode die het best bij jouw leerstijl en leefsituatie past. Je hebt keuze uit de online cursus, zelfstandig leren via het lesboek, privé- of groepsles in Nederland, conversatielessen in Nederland en taalreizen in Turkije.
 
Elke methode vormt een compleet, afgebakend geheel waarmee je jouw doel bereikt: communiceren met Turkstalige vrienden, familie en werkrelaties. Alle methodes zijn gericht op direct toepassen van de lessen in de praktijk. De methodes zijn ook uitstekend met elkaar te combineren en vormen samen een krachtig instrument om Turks te leren.


De docenten bij Turksleren zijn deskundig, gediplomeerd, van Nederlandse en Turkse afkomst en hebben ruim 30 jaar ervaring met aanleren van Turks.
 
NEDWERK TURKIJE   skype
ONLINE CURSUS
WAAROM ONLINE TURKS LEREN ?
 
Online Turks leren, gericht op direct in de praktijk brengen. De taal leren in eigen tempo en in eigen omgeving. Complete cursus met duidelijke uitleg, uitgebreide oefeningen en geluidmateriaal.
Met uitgebreide woordenschattraining inclusief uitspraak!
JE KAN DIRECT JE VORDERINGEN VOLGEN!↥ top
 
Je ontvangt direct je score op de oefeningen, voorzien van uitleg. Oefeningen kun je tot 4 keer opnieuw maken! Gelegenheid tot vragen stellen aan deskundige begeleiding. Inclusief 2 x 15 minuten skypecontact voor extra uitleg of conversatieles.
ZELFSTANDIG LEREN MAAR NIET ALLEEN.↥ top
 
Toetsen worden van persoonlijk commentaar voorzien door je docent. Contact met gediplomeerde docenten en mede cursisten.
TURKS OP MAAT
JE HEBT ERGENS ANDERS TURKS GELEERD OF JE BENT ERMEE BEZIG ?
 
Dan weet jij als geen ander dat motivatie en discipline twee van de drie noodzakelijke voorwaarden zijn om te succes te behalen. De derde noodzakelijke voorwaarde voor goede beheersing van het Turks is oefenen, oefenen & oefenen. Daarnaast bestaat regelmatig de behoefte om jouw niveau van je Turks te toetsen. Je weet zelf waar jouw discipline en motivatie vandaan komen, met extra oefenen en toetsen helpen we je graag verder.
TEST JE NIVEAU
BEN JE BEKEND MET :
 
1. Spelregels van de klinkerharmonie?
ja
nee
2. Het werkwoord 'zijn' in bevestigende, vragende en ontkennende vorm?
ja
nee
3. De functie en betekenis van de achtervoegsels -e/a, -i/I/u/ü, -de/da, -den/dan?
ja
nee
4. Vorming van de tegenwoordige tijd met −iyor?
ja
nee
5. De begrippen var en yok?
ja
nee
6. De aanwijzend voornaamwoorden bu en o en afgeleiden burada, orada?
ja
nee
7. Tellen en rangtelwoorden?
ja
nee
8. De klok en tijdafspraken?
ja
nee
9. 'Zijn' en overige werkwoorden in de verleden tijd?
ja
nee
10. De achtervoegsels −li en −siz?
ja
nee
11. Veranderingen onder invloed van de medeklinkers f−p−ş−ç−k−h−s−t ?
ja
nee
12. De woordvolgorde in een eenvoudige zin?
ja
nee
13. De achtervoegsel -(n)in in combinatie met bezitsachtervoegsels mijn, jouw etc.?
ja
nee
14. De 2e tegenwoordige tijd, de zogeheten "brede tijd"?
ja
nee

GRATIS TESTEN!
EEN LES GRATIS TESTEN
 
Log jezelf hier in en probeer zelf een les bij ONLINE TURKS LEREN.
Een gratis les proberen is geheel vrijblijvend.

login-naam:
 
wachtwoord*:
 
 

INLOGGEGEVENS VOOR EEN GRATIS LES AANVRAGEN
 

Vul je email adres in en je ontvangt automatisch per mail je wachtwoord voor een eenmalige gratis proefles. Je gegevens vallen onder de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

jouw email adres:
 
 

CAPTCHA Image    [ of kies een andere beeld ]

BESTELLEN ONLINE TURKS LEREN
Neem direct contact met onze administratie om een bestelling te regelen.


NAAR JE LESSEN!
login-naam:
 
 
wachtwoord*:
 
 
* Je wachtwoord vergeten? Vraag hieronder je inloggegevens opnieuw!


NIEUW WACHTWOORD AANVRAGEN:
 
Vul je email adres in en je ontvangt automatisch per mail je nieuw wachtwoord. Je gegevens vallen onder de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

jouw email adres:
 


DE TURKSE TAAL
 
Het Turks behoort tot de Altaïsche taalgroep. De oorsprong van deze taal ligt in het grensgebied van Mongolië en Kazachstan. Turkse talen worden gesproken in Centraal Azië, Noordoost China, in het noorden van Afghanistan en Iran, op de Kaukasus, in Turkije en in alle grotere steden van de wereld.
 
Het Turks heeft geen enkele verwantschap met het Nederlands of een van de andere Europese talen. Veel mensen denken daarom dat Turks moeilijk te leren is. En juist dat idee klopt niet. De opbouw van het Turks is heel logisch en consequent. Hierdoor is de basisgrammatica snel onder de knie te krijgen en kun je al gauw gesprekken voeren en berichten schrijven.
 
Wel is er in het Turks een groot verschil in moeilijkheid tussen het gesproken Turks en het geschreven Turks in kranten en andere media. Kranten bevatten vaak lange en ingewikkelde zinsconstructies.
DE VIJF KENMERKEN VAN DE TURKSE TAAL
INLEIDING
 
Start met de vijf basiseigenschappen waarmee je toegang krijgt tot de Turkse taal. Zij geven algemeen inzicht in de opbouw van de taal. Je hebt deze kennis nodig om met succes de taal te begrijpen en toe te passen. Hierna ga je verder met het alfabet en de lessen.
 
De vijf eigenschappen van de Turkse taal zijn:

1. Achtervoegsels
2. Klinkerharmonie
3. Geen lidwoorden 'de' en 'het'
4. Geen geslacht uit woorden te halen
5. Weinig uitzonderingen
ACHTERVOEGSELS↥ top
 
Het Turks werkt veel met achtervoegsels. Woordstukjes, die je aan een woord of stam van een werkwoord kunt koppelen. Elk achtervoegsel voegt een extra betekenis toe aan een woord.

VOORBEELDEN:
otel: hotel
-de (achtervoegsel): in, op, bij, tijdens
-(y)im (achtervoegsel): ik ben
otel + de + yim wordt oteldeyim: ik ben in het hotel

tatil vakantie
-(i)miz: ons, onze
-de: in; op, bij, tijdens
tatil + imiz + de wordt tatilimizde: in onze vakantie
KLINKERHARMONIE↥ top
 
De Turkse taal is gebaseerd op klanken. Klanken dienen als het ware in elkaar over te vloeien. Zowel binnen een woord als bij woorden waar een of meerdere achtervoegsels aan gekoppeld worden.
Deze spelregel heet 'klinkerharmonie'.
Achtervoegsels krijgen daardoor een typische eigenschap: klinkers kunnen veranderen en daarmee de klank, terwijl de betekenis van het achtervoegsel hetzelfde blijft.
Het achtervoegsel -de kom je in het Turks ook tegen als -da, de betekenis blijft hetzelfde. Het achtervoegsel -(y)im (ik ben) kun je tegenkomen als -(y)ım, -(y)um en -(y)üm. Je kunt niet zelf kiezen welke vorm je in het Turks gebruikt. Er zijn vaste spelregels die dit bepalen: de laatste klinker van het woord waar de achtervoegsels aan verbonden worden, geeft aan welke vorm het achtervoegsel aanneemt.

VOORBEELDEN:
plaj: strand
-da: (achtervoegsel): in, op, bij
-(y)ım: (achtervoegsel): ik ben
pajdayım: ik ben op het strand

merkez: centrum
-(y)e (achtervoegsel): aan, naar
merkeze: naar het centrum
GEEN LIWOORDEN 'DE' EN 'HET'↥ top
 
De Nederlandse lidwoorden 'de' en 'het' ontbreken in het Turks.
Als losse woorden komen ze in het Turks niet voor.
GEEN GESLACHT UIT WOORDEN TE HALEN↥ top
 
In het Nederlands hoor je aan de meeste woorden het geslacht van het levende wezen. Bij 'zij, zus of buurvrouw' denk je meteen aan een vrouw, bij 'hij, broer of buurman' denk je meteen aan een man. In het Turks herken je het geslacht niet.

VOORBEELDEN:
O betekent 'hij', 'zij' of het.
Kardeş betekent 'broer' of 'zus'.
Komşu kan zowel de buurman als de buurvrouw zijn.
Het Turks heeft natuurlijk wel woorden voor 'man' en 'vrouw'.
WEINIG UITZONDERINGEN↥ top
 
In vergelijking met het Nederlands kent de Turkse taal nauwelijks uitzonderingen.
Wanneer je één keer iets leert geldt dit bijna altijd zo!
ALFABET EN UITSPRAAK
INLEIDING
 
Voor het complete alfabet: klik hier
Voor het uitspraak van de letter ğ: klik hier
Voor het alfabet in woorden: klik hier
 
29 LETTERS
 
Het Turkse alfabet bestaat uit 29 letters, 8 klinkers en 21 medeklinkers.
Onze letters q, w en x ontbreken. Extra letters zijn de ç, ğ, ı, ö, ş, ü
De Turkse letters worden uitgesproken zoals je ze schrijft.
Een Turks woord kan nooit beginnen met de letter ğ.
 
UITSPRAAK: KLINKERS KORT UITSPREKEN
 
De Turkse klinkers worden meestal kort uitgesproken en hebben één klank.
Een situatie zoals in het woord vergeten, waar de letter e achtereenvolgens een è-klank, ee-klank en u-klank aanneemt, kan in het Turks niet voorkomen.
Soms komen nog lang uitgesproken klinkers voor. Dat wordt dan aangegeven met een circumflex ^ (rüzgâr, dinî).
Klinkers die naast elkaar staan worden apart uitgesproken (b.v. saat, puan);
Ook dubbele medeklinkers spreek je apart uit (hürriyet, millet ).
HET COMPLETE ALFABET : ALFABET EN UITSPRAAK↥ top
 
A, a
 : a als in pad; land.
B, b
 : b als in bal.
C, c
 : dzj als in jazzmuziek.
Ç, ç
 : tsj als in Tsjechië, tsjilpen.
D, d
 : d als in daar.
E, e
 : e als in erwt.
F, f
 : f als in fluit.
G, g
 : g als in het Engelse woord good.
Ğ, ğ
 : geen klank van zichzelf; zie toelichting hier.
H, h
 : h als in huis.
I, ı
 : niet direct te vergelijken met een klank in het Nederlands; lijkt enigszins op de laatste 'e' in vergeten.
İ, i
 : tussen i (kip) en ie (iets);
als laatste letter van een woord meer een ie (iets).
J, j
 : als de j in jam of jus of als de tweede g in garage.
K, k
 : k als in kaal.
L, l
 : l als in lam.
M, m
 : m als in maan.
N, n
 : n als in nee; volgt op de n een g dan wordt de n uitgesproken als in het Engelse woord finger.
O, o
 : als de o in bos of pot.
Ö, ö
 : als de Duitse ö in schön.
P, p
 : p als in pen.
R, r
 : r als in rond.
S, s
 : s als in sla.
Ş, ş
 : als sj, de ch in chef.
T, t
 : t als in tik.
U, u
 : als oe, in doen.
Ü, ü
 : als uu, puur.
V, v
 : tussen v en w in als in wraak.
Y, y
 : als de Nederlandse j, jarig.
Z, z
 : als in zoen.
UITSPRAAK VAN DE LETTER ğ, Ğ↥ top
 
De letter ğ (yumusak g) staat nooit aan het begin van een woord.
Klinkers voor een ğ worden ook lang uitgesproken.
 
VOORBEELD:
 
bağ [baah]
koord, wijngaard
ciğ [djieh]
rauw
 
DE LETTER ğ TUSSEN TWEE KLINKERS:
 
ağaç [aa;atsj]
boom
ağır [aa;ur]
zwaar
soğan [soo;an]
ui
 
DE LETTER ğ TUSSEN e EN i, e EN e, i EN e:
 
değil [dee;iel]
niet, geen (bij 'zijn')
eğer [ee;er]
als
diğer [di;er]
ander
HET ALFABET IN WOORDEN↥ top
 
Klik op voor de uitspraak en zeg het na.
a
arkadaş
vriend
 
ad
naam
b
bilgisayar
computer
 
balık
vis
c
canlı
levend
 
cevap
antwoord
ç
çarşı
(winkel)centrum
 
çıkış
uitgang
d
deniz
zee
 
dil
taal, tong
e
ekmek
brood
 
elbise
jurk, kleding
f
fincan
kop(je)
 
fazla
teveel, meer
g
güneş
zon
 
günaydın
goedemorgen
ğ
değil
niet, geen
 
ağır
zwaar
h
hava
weer, lucht
 
hediye
cadeau
ı
ışık
licht
 
ızgara
grill, rooster
i
ilkbahar
lente
 
içki
alcoholische dranken
j
jeton
muntje
 
jilet
scheermesje
k
kimlik
identiteit(bewijs)
 
kahvaltı
ontbijt
l
lâzım
nodig
 
lokanta
eethuis
m
meyve
fruit
 
merkez
centrum
n
neden?
waarom?
 
nasıl?
hoe?
o
oyun
spel, spelletje
 
oda
kamer
ö
önemli
belangrijk
 
özel
privé, speciaal
p
para
geld
 
peynir
kaas
r
renk
kleur
 
rüzgâr
wind
s
sağlık
gezondheid
 
sıcak
warm, heet
ş
şehir
stad
 
şimdi
nu
t
temiz
schoon, zuiver
 
tane
stuk(s)
u
uzak
ver
 
ucuz
goedkoop
ü
ünlü
bekend, beroemd
 
ülke
land
v
vakit
vrije tijd
 
var
er is, er zijn
y
yardım
hulp
 
yok
er is niet/ geen, er zijn geen
z
zeytin
olijf
 
zengin
rijk
WEKELIJKSE LESSEN MET DOCENT IN NEDERLAND
INLEIDING
 
 
In deze cursussen ligt de nadruk vooral op het kunnen toepassen van de taal. Je leert hoe je iets zegt of schrijft en vanaf de eerste les ga je al spreken, lezen en schrijven. Waar nodig wordt de theorie in heel begrijpelijke woorden uitgelegd. Grammaticatermen worden zoveel mogelijk vermeden.

Kleine groepen, van max. 10 deelnemers.
Start vanaf 5 deelnemers, bij 4 deelnemers kan de cursus doorgaan met een afwijkend tarief. De lessen met docent zijn zowel als aparte cursus te volgen als in combinatie met de cursus ONLINE TURKS LEREN.
 
het overzicht van plaatsen in je regio.

 
Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813. Na 19.00: 024 3971696.
MEER OVER DE LESSEN↥ top
 
Sinds 1992 hebben reeds 1000den cursisten Turks geleerd middels een klassikale cursus,een doe het zelf studie of via privé les van Nedwerk Turkije. In deze cursussen ligt de nadruk vooral op het kunnen toepassen van de taal. Je leert hoe je iets zegt of schrijft en vanaf de eerste les ga je al spreken, lezen en schrijven. Waar nodig wordt de theorie in heel begrijpelijke woorden uitgelegd. Grammaticatermen worden zoveel mogelijk vermeden.
 
Per lesblok heb je 15 lessen van anderhalf uur!
Totaal zijn 75 lessen in de vorm van 5 rondes van 15 lessen mogelijk.
Ieder blok van 15 lessen vormt een afgerond geheel.
Een lesblok met docent via MS-Teams bevat 10 lessen van 1 uur.
Houd er rekening mee dat je naast de lessen, 3 tot 5 uur per week aan huiswerk, herhaling en voorbereiding besteedt voor een optimaal resultaat.
 
Je ontvangt een korting van € 25 bij bestelling in één keer van 2 lesrondes van 15 lessen of één lesblok van 15 lessen in combinatie met 60 lessen ONLINE TURKS LEREN.
LESTARIEVEN↥ top
 
Beginners € 15,00 per les* en 1-malig € 50 voor uitgebreid lesboek met leesteksten, heldere uitleg, woordenlijst, oefeningen en CD met uitspraak en dictees.

Licht gevorderden en hoger: € 195

totale kosten blok 1: € 275
totale kosten blok 2: € 195

* tarief inclusief lespakket met 20 lessen online Turks en geldig vanaf ten minste 5 deelnemers
Tarief bij 4 deelnemers: € 17,50 per les voor beginners en voor lichtgevorderden en hoger.
Lesgeld voor 1 lesblok van 10 lessen via MS-Teams bedraagt € 150 inclusief online lespakket
LESSEN IN GROEP↥ top
 
De lessen worden in kleine groep van maximaal 10 deelnemers gegeven.
Bij 4 deelnemers kan de cursus doorgaan met een afwijkend tarief.

De groep is ingedeeld in 5 niveau's:
Beginners starten met blok 1
Licht gevorderden starten met blok 2
Gevorderden starten met blok 3
Ver gevorderden starten met blok 4.
TAALLESSEN IN TURKIJE
INLEIDING
 
De ideale manier om Turks te leren is een combinatie van les met verblijf in Turkije. Naast de les ben je 24 uur per dag ondergedompeld in de Turkse taal en cultuur. Bewust en onbewust ben je intensief met Turks bezig waardoor je jouw woordenschat activeert en snel uitbreidt. Je spreekvaardigheid verbetert merkbaar in korte tijd.
 
WAAR
 
Je kunt deelnemen aan taalcursussen in Istanbul, aan het meer van Bafa (Westkust) en in Antalya.
 
WAT
 
In een programma van een week heb je 20 uur les van ervarende docenten en de nadruk van de lessen ligt op conversatie.
 
VOOR WIE
 
De lesgroepen zijn in drie niveaus ingedeeld.
Ook geschikt voor meereizende partners, vrienden en vriendinnen die zelf geen les wensen te volgen maar wel zin hebben in het middag- en avondprogramma.
 
 
LESSEN EN PROGRAMMA↥ top
 
Je krijgt 20 uur les in de week en de omvang van de lesgroep is maximaal 10 deelnemers.

Groot voordeel is dat de groep bestaat uit Nederlands- en Vlaamstalige cursisten. Lichtgevorderden hebben les van een Nederlandse docent Turks. De overige niveaus krijgen les van een team Turkse docenten. Alle docenten zijn uiteraard bevoegde professionals.

Buiten de lessen ga je aan de slag met praktische taalopdrachten en bestaat de mogelijk om deel te nemen aan een excursieprogramma.
 
DRIE LESNIVEAUS↥ top
 
De lesgroepen zijn in drie niveaus ingedeeld:
 
NIVEAU 1 - LICHTGEVORDERDEN
 
Dit niveau is geschikt zodra je in Nederland ten minste 24 lessen bij de Volksuniversiteit hebt gevolgd of ongeveer 20 lessen via een zelfstudie (NHA, LOI, NTI ) hebt gedaan of 20 lessen van Online Turks Leren met succes hebt afgerond.
 
NIVEAU 2 - VERDER GEVORDERDEN
 
Dit niveau is passend na twee seizoenen Volksuniversiteit, 40 zelfstudielessen of 40 lessen van Online Turks Leren.
 
NIVEAU 2 - GEVORDERDENNIVEAU
 
Dit niveau is geschikt na afronding van een complete cursus Turks.
TAALLESSEN IN TURKIJE↥ top
 
 
LESDATA - LOCATIES - TARIEVEN
 
Op dit moment zijn er geen taalreizen gepland.
CULTUUR EN ACTUALITEIT
ACTUALITEIT
 
Taal en cultuur zijn nauw met elkaar verweven. Hier vind je informatie over aanbiedingen, nieuwtjes over Turks en Turkije & culturele activiteiten in Nederland en Turkije. Kijk ook op de facebookpagina Turksleren.com. Daar vind je extra Turkstalige videos en leesmateriaal om te oefenen.

Facebook

AGENDA
 
Volg de agenda van culturele activiteiten op Facebook
CONTACT
ONLINE TURKS LEREN is een project van NEDWERK TURKIJE
email adres: *

jouw vraag of opmerking:CAPTCHA Image    [ of kies een andere beeld ]
Skype met ons voor extra uitleg en conversatieles:


OVER NEDWERK TURKIJE
 
Kennis van de Turkse taal is de basis voor succes bij al jouw plannen, contacten, contracten, dromen, werk en wensen met je Turkstalige relaties. Sinds 1980 ontwikkelt Nedwerk Turkije deskundigheid en diensten om jou hierbij te ondersteunen. Centraal staat een mix van lesmethodes waarmee het leren van Turks steeds aantrekkelijker en eenvoudiger wordt.

Over deze website:
Het grafische ontwerp, de technische architectuur en ontwikkeling van de website www.turksleren.com werden gemaakt door © Webstyle Engineering
DIENSTEN VAN NEDWERK TURKIJE↥ top
 
TAALCURSUSSEN IN NEDERLAND
Twee keer per jaar starten groepslessen waar je zonder speciale voorkennis aan kan deelnemen. Bevoegde en gecertificeerde docenten verzorgen lessen aan groepen van maximaal 10 deelnemers. Maatwerk in de vorm van privéles en bedrijfsjargon verzorgen we voor particulieren en bedrijven. Bij alle taalcursussen van Nedwerk Turkije ligt de nadruk op het snel kunnen toepassen van de taal.

TAALCURSUSSEN IN TURKIJE
Een combinatie van een taalcursus met een verblijf in Turkije is de ideale manier om Turks te leren. Op verschillende locaties in Turkije vinden intensieve conversatielessen plaats. Deze cursussen zijn een uitstekende aanvulling op een taalcursus in Nederland. Onze partner ter plaatse is Tüdem Egitim Kurumlari Istanbul; een particuliere opleider, erkend door het Turks Ministerie van Onderwijs.

LESMETHODES

Online Turks Leren: een complete, interactieve, online lesmethode met uitleg, oefeningen, beeld en geluid en feedback begeleiding van docenten.

Turks een lesboek: voor zelfstudie en klassikaal gebruik; Bulaaq, Amsterdam 2006. Een lesboek met cd, oefeningen en antwoorden.

Levend Turks: : een doe het zelf cursus voor de NHA met huiswerkbegeleiding op afstand.

Wekelijkse taallessen: in kleine groepen in Nederland.

Taal + cultuur en landkunde: voor degenen die zich in Turkije gaan vestigen, zowel zakelijk als privé.
MEDEWERKERS↥ top
 
Meral Atalay:
Tüdem Eğitim Kurumlari Istanbul.http://www.tudem.k12.tr
Pelin Bayer:
bevoegd docent Turks & Engels
Cemin Burkay:
beëdigd advocaat in Turkije & Nederland
Marja Selametoglu van Zwoll:
beëdigd tolk/vertaler Nederlands Turks, Turks Nederlands & bevoegd docent Turks
Hidir Taş:
bevoegd docent Turks en beëdigd vertaler Nederlands Turks, Turks Nederlands
Veli Töngel:
bevoegd docent Turks & Engels
Peter Verhoef:
directeur; bevoegd docent Nederlands & Turks
ADRES EN CONTACT↥ top
 

Kamer van Koophandel: 10143952

TEST JE NIVEAU
RESULTAAT VAN JE TEST :
 
 
JE HEBT DE TEST NIET COMPLEET INGEVULD
 
Klik hier als je de test opnieuw wilt starten.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene- en leveringsvoorwaarden Lespakketten Online Turks Leren
 
Deze Algemene en leveringsvoorwaarden van lespakketten Online Turks Leren zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2013.
 
Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod; Lespakket Online Turks Leren
Artikel 5 - Optimale werking van de online cursus
Artikel 6 - De overeenkomst
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Beperkingen van en aanpassingen in de technologie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Eigendomsrecht
Artikel 1 - Definities↥ top
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Cursist: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer↥ top
 
Naam ondernemer: Nedwerk Turkije handelend onder de naam/namen: Online Turks Leren; Turksleren.com

Vestigings- & bezoekadres:
Groesbeeksedwarsweg 201
6521 DH Nijmegen

Telefoonnummer: 024-3971696

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur
E-mailadres: nedwerk.turkije@gmail.com
KvK-nummer: 10143952
Btw-identificatienummer: NL164084265B012400
Artikel 3 - Toepasselijkheid↥ top
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en cursist.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de cursist beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de cursist zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de cursist ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de cursist op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de cursist langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Artikel 4 - Het aanbod: Lespakket Online Turks↥ top
 
1. Na betaling krijgt de cursist toegang tot het bestelde lespakket. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt de cursist zijn inlog gegevens. Om met de lespakketten van Online Turks Leren te werken heeft cursist toegang tot internet nodig en een werkende pc, laptop, tablet of smartphone met internetfunctie en mogelijkheid van geluidweergave .
2. Een online lespakket bevat: overzicht per les, uitleg van de onderwerpen, woorden zoekfunctie, oefeningen, woordenschattraining, toetsen en geluidopnamen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Voor specifieke details per lespakket wordt verwezen naar de omschrijving van het lespakket op www.turksleren.com. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Beschikking over het aanbod:
De consument heeft na inloggen onbeperkt toegang tot het overzicht per les, de woordenschat, woord zoekfunctie en de uitleg. Na afronding van alle toetsen en oefeningen blijven deze gegevens beschikbaar totdat cursist per e-mail aangeeft tot uitschrijving.
De oefeningen kunnen 4 keer gemaakt worden. Een oefening wordt geregistreerd als 'gemaakt' na raadpleging van de functieknop 'controleer' of 'correctie'.Toetsen kunnen 1 x gemaakt worden, in zijn geheel, zonder onderbreking.
4. Contact met - en Begeleiding door docenten. Over lesinhoud heeft cursist de volgende contactmogelijkheden met de docent; e-mail, contactformulier bij de lessen, via ingezonden huiswerkopdrachten en via Skype. Skypecontacten voor extra uitleg en conversatielessen vinden plaats op vooraf gepubliceerde contacttijden en op afspraak. Cursist heeft recht op 2 x 15 minuten gratis Skype contact. Kosten voor vervolgcontacten bedragen € 6,50 per 15 minuten.
Artikel 5 - Optimale werking van de online cursus ↥ top
 
1. Lesmateriaal van de lespakketten wordt via streaming beschikbaar gesteld. Cursist dient te beschikken over een internetverbinding en geluidweergave.
2. De geluidopnamen werken met Adbe Flash. Gangbare pc's, laptops, tablets en smartphones ondersteunen Flash.
3. Toetsenbordinstelling: voor een optimaal gebruik van de Turkse lettertekens dient het toetsenbord ingesteld te zijn op Verenigde Staten- Internationaal.
4. Gebruikers van een I-pad tablet of Iphone kunnen alle uitleg raadplegen, oefeningen en toetsen maken. Voor de luisterteksten en oefeningen met geluid wordt een pc of laptop aanbevolen.
Artikel 6 - De overeenkomst↥ top
 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de cursist het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de cursist de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de cursist elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Artikel 7 - Herroepingsrecht↥ top
 
Bij levering van lespakketten of deelname aan groepslessen:
1. Bij de aankoop van een lespakket heeft de cursist de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, ingaand vanaf datum en tijdstip van ontvangst van de inloggegevens.
2. De eerste groepsles van een cursusblok is tevens proefles. Bij komst naar de tweede les, of zonder opzegging door de cursist, voorafgaande aan de tweede groepsles, is de cursist het hele lesbedrag voor het betreffende lesblok verschuldigd. Betaling dient vóór of bij aanvang van de 2e les voldaan te zijn. In geval van opzegging van deelname na de tweede groepsles vindt geen retournering (geheel dan wel gedeeltelijk) van het lesgeld plaats.
Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping↥ top
 
1. Indien de cursist gebruik maakt van zijn herroepingsrecht betreffende een lespakket van Online Turks Leren, ontvangt de deelnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst bij Nedwerk Turkije, van zijn schriftelijk meegedeelde opzegging, het gehele lespakketbedrag retour op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.
2. Indien de cursist afziet van verdere deelname aan de groepsles, conform de termijn vermeld in artikel 6.2, ontvangt de cursist het verschuldigde lesgeld retour, minus € 12,50 wegens deelname aan les 1. Indien de cursist het lesgeld reeds betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na de ontvangst van de schriftelijke opzegging , terugbetalen.
Artikel 9 - Conformiteit en Garantie↥ top
 
1. De ondernemer staat er voor in dat de lespakketten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Artikel 10- Beperkingen van en aanpassingen in de technologie↥ top
 
1. Nedwerk Turkije stelt in redelijkheid alles in het werk om de lessen van Online Turks Leren operationeel te houden, te actualiseren en uit te breiden. Het is echter niet uitgesloten dat als gevolg van bepaalde technische problemen of onderhoud tijdelijk storingen kunnen optreden. Nedwerk Turkije behoudt zich te allen tijde het recht voor, al dan niet na voorafgaande kennisgeving, op enig moment functies en onderdelen van Online Turks Leren te wijzigen of tijdelijk dan wel voorgoed te staken, zonder enige aansprakelijkheid jegens de cursist wegens enige onderbreking, wijziging of het niet langer aanbieden van de lessen Online Turks Leren of een functie of onderdeel daarvan.
Artikel 11 - Levering en uitvoering↥ top
 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van lespakketten en bij de beoordeling van aanvragen voor deelname aan groepslessen.
2. Als plaats van levering geldt het e-mailadres en/of fysieke adres dat de cursist aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de cursist betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld lespakket onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Artikel 12 - Eigendomsrecht↥ top
 
1. Het copyright en intellectuele eigendomsrecht en de inhoud van de lespakketten Online Turks Leren en de inhoud van de website www.turksleren.com berusten bij Nedwerk Turkije en Webstyle Engineering.
2. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het volgende niet is toegestaan: (a) het kopiëren, verveelvoudigen, 'rippen', opnemen, of openbaar maken van enig onderdeel van de lespakketten Online Turks Leren of via www. turksleren.com aan cursist beschikbaar gestelde content, of het anderszins gebruik maken van Online Turks Leren op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden; (b) het reverse-engineeren, decompileren, demonteren, modificeren van of het creëren van afgeleide werken gebaseerd op lespakketten Online Turks Leren of een deel daarvan; (c) het omzeilen van de technologie die door Nedwerk Turkije, haar licentiegevers of derden wordt gebruikt voor de beveiliging van via de website beschikbare content; (d) het kunstmatig verhogen van het aantal keren dat toetsen en/of oefeningen gemaakt kunnen worden of het anderszins manipuleren van de website door gebruikmaking van een script of een ander geautomatiseerd proces; (e) het verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen of aanduidingen van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of worden verstrekt via www.turksleren.com ; (f) het beschikbaar stellen van de inloggegevens aan anderen of het gebruik maken van de gebruikersnaam of het wachtwoord van anderen.
AANMELDEN GROEPLES IN NEDERLAND
Meld je aan voor een cursus Turks Leren! Je ontvangt tijdig bericht. Je gegevens vallen onder de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" en worden in geen geval doorgegeven aan derden.
 
 CAPTCHA Image    [ of kies een andere beeld ]
OVERZICHT VAN ALLE LESSEN JE JE REGIO
INLEIDING
 
Meer weten? Kijk hier voor alle details over onze groepslessen.
 
Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813. Na 19.00: 024 3971696.

Lessen in de volgende steden:
Les in Amsterdam : klik hier
Les in Arnhem : klik hier
Les in Delft : klik hier
Les in Den Haag : klik hier
Les in Eindhoven : klik hier
Les in Gouda : klik hier
Les in Nijmegen : klik hier
Les in Rotterdam : klik hier
Les in Utrecht : klik hier
CURSUS TURKS IN AMSTERDAM↥ top
 
 
ONLINE LES MET DOCENT VANAF 22 SEPTEMBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf dinsdag 22 september tot en met 1 december 2020.
Cursusdag: elke dinsdag
Beginners: 19h00 tot 20h00
Licht gevorderden: 20h00 tot 21h.00
Gevorderden: 21h00 tot 22h00

Geen lessen tijdens de herfstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
CURSUS TURKS IN ARNHEM↥ top
 
 
ONLINE LES MET DOCENT VANAF 22 SEPTEMBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf dinsdag 22 september tot en met 1 december 2020.
Cursusdag: elke dinsdag
Beginners: 19h00 tot 20h00
Licht gevorderden: 20h00 tot 21h.00
Gevorderden: 21h00 tot 22h00

Geen lessen tijdens de herfstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
CURSUS TURKS IN DELFT↥ top
 
 
GROEPSLES IN KLAS VANAF OKTOBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf maandag 5 oktober tot en met 1 februari 2021.
Cursusdag: elke maandag
Beginners: 20h30 tot 22h00
Licht gevorderden: 19h00 tot 20h.30
Conversatielessen: donderdagen vanaf 8 oktober tot en met 4 februari 2021.

Geen lessen tijdens de herfst- en kerstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
CURSUS TURKS IN DEN HAAG↥ top
 
 
GROEPSLES IN KLAS VANAF OKTOBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf maandag 5 oktober tot en met 1 februari 2021.
Cursusdag: elke maandag
Beginners: 20h30 tot 22h00
Licht gevorderden: 19h00 tot 20h.30
Conversatielessen: donderdagen vanaf 8 oktober tot en met 4 februari 2021.

Geen lessen tijdens de herfst- en kerstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
CURSUS TURKS IN EINDHOVEN↥ top
 
 
ONLINE LES MET DOCENT VANAF 22 SEPTEMBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf dinsdag 22 september tot en met 1 december 2020.
Cursusdag: elke dinsdag
Beginners: 19h00 tot 20h00
Licht gevorderden: 20h00 tot 21h.00
Gevorderden: 21h00 tot 22h00

Geen lessen tijdens de herfstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
CURSUS TURKS IN GOUDA↥ top
 
 
GROEPSLES IN KLAS VANAF OKTOBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf maandag 5 oktober tot en met 1 februari 2021.
Cursusdag: elke maandag
Beginners: 20h30 tot 22h00
Licht gevorderden: 19h00 tot 20h.30
Conversatielessen: donderdagen vanaf 8 oktober tot en met 4 februari 2021.

Geen lessen tijdens de herfst- en kerstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
CURSUS TURKS IN NIJMEGEN↥ top
 
 
ONLINE LES MET DOCENT VANAF 22 SEPTEMBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf dinsdag 22 september tot en met 1 december 2020.
Cursusdag: elke dinsdag
Beginners: 19h00 tot 20h00
Licht gevorderden: 20h00 tot 21h.00
Gevorderden: 21h00 tot 22h00

Geen lessen tijdens de herfstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
CURSUS TURKS IN PIJNACKER↥ top
 
 
GROEPSLES IN KLAS VANAF OKTOBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf maandag 5 oktober tot en met 1 februari 2021.
Cursusdag: elke maandag
Beginners: 20h30 tot 22h00
Licht gevorderden: 19h00 tot 20h.30
Conversatielessen: donderdagen vanaf 8 oktober tot en met 4 februari 2021.

Geen lessen tijdens de herfst- en kerstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
CURSUS TURKS IN ROTTERDAM↥ top
 
 
GROEPSLES IN KLAS VANAF OKTOBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf maandag 5 oktober tot en met 1 februari 2021.
Cursusdag: elke maandag
Beginners: 20h30 tot 22h00
Licht gevorderden: 19h00 tot 20h.30
Conversatielessen: donderdagen vanaf 8 oktober tot en met 4 februari 2021.

Geen lessen tijdens de herfst- en kerstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
CURSUS TURKS IN PIJNACKER↥ top
 
 
GROEPSLES IN KLAS VANAF OKTOBER 2020
 
waneer en hoe laat?
Vanaf maandag 5 oktober tot en met 1 februari 2021.
Cursusdag: elke maandag
Beginners: 20h30 tot 22h00
Licht gevorderden: 19h00 tot 20h.30
Conversatielessen: donderdagen vanaf 8 oktober tot en met 4 februari 2021.

Geen lessen tijdens de herfst- en kerstvakantie.

Interesse ? Meld jezelf hier aan!
of via telefoon: 06 14544813.
BESTELLEN ONLINE TURKS LEREN
Een fout is getroffen tijdens het registreren van je gegevens in ons systeem. Neem contact met onze administratie door het contact formulair van onze website.

BESTELLEN ONLINE TURKS LEREN

Je hebt de bestelling afgebroken: jouw gegevens worden niet naar ons gestuurd.

ONLINE CURSUS
TURKS STARTPAKKET VOOR € 25
De perfecte voorbereiding voor je vakantie of kennismaking met Turks; met uitleg, oefenen, dialogen en geluid. Turks leer je in het begin snel want de structuur van de taal is eenvoudig en kent nauwelijks uitzonderingen. Ook de uitspraak krijg je snel onder de knie want elke letter heeft maar één klank.

➪ bestel hier dit pakket
 
INHOUD
 
Het pakket TURKS STARTPAKKET bestaat uit:
6 lessen
25 uur lesmateriaal met uitleg
42 oefeningen
700 oefenopdrachten
woordenschattrainer
handige zinnetjes voor op vakantie

WAT BEREIK JE MET "TURKS STARTPAKKET" ↥ top
 
Na 6 lessen, het startpakket ben je in staat om jezelf tijdens vakantie te redden zoals :
jezelf voorstellen en begroeten
eenvoudige vragen stellen en beantwoorden
bestellen op het terras
appjes sturen en lezen
handige vakantiezinnetjes gebruiken
TURKS VOOR BEGINNERS
 
 
WIST JE DAT DE TURKSE IS HEEL EENVOUDIG OM TE LEREN?
 
Als mensen Turks horen denken ze weleens dat de taal heel moeilijk is. Niets is echter minder waar. De structuur van de taal is eenvoudig van opzet en kent nauwelijks uitzonderingen. Ook de uitspraak krijg je snel onder de knie want elke letter heeft maar één klank. Na enkele lessen kun je al echt wat verstaan en zelf spreken. En je zult merken dat je direct zeer enthousiaste reacties ontvangt van je Turkstalige gespreksgenoten.


Je hebt keuze uit drie voordelige lespakketten:
€ 99 : pakket BEGINNERS BASIS ONLINE - 20 lessen
€ 129 : pakket BEGINNERS COMPLEET ONLINE - 40 lessen
€ 179 : pakket BEGINNERS TOTAAL ONLINE MET LESBOEK - 50 lessen


Je keus al gemaakt? bestel hier online


BEGINNNERS BASIS ONLINE VOOR € 99↥ top
 
➪ bestel hier dit pakket
 
INHOUD
 
Het pakket BEGINNNERS BASIS ONLINE bestaat uit:
20 lessen
2 toetsen
140 oefeningen
1000 oefenopdrachten
woordenschattrainer
docentbegeleiding.

 
WAT BEREIK JE MET HET PAKKET BEGINNNERS BASIS ONLINE
 
Na 20 lessen, de basiscursus ben je in staat om jezelf in basiszaken te redden zoals:
het doen van boodschappen
vragen naar de weg
informeren naar prijzen en vertrektijden
op eenvoudige wijze voeren van sociale gesprekken. Denk hierbij aan informeren hoe het met iemand gaat, wat hem of haar bezighoudt en vertellen over zaken die je hebt meegemaakt of van plan bent te gaan doen


BEGINNNERS COMPLEET ONLINE
40 LESSEN VOOR € 129 !
↥ top
 
➪ bestel hier dit pakket
 
INHOUD
 
Het pakket BEGINNNERS COMPLEET ONLINE bestaat uit:
40 lessen online
4 toetsen
280 oefeningen
2500 oefenopdrachten
woordenschattrainer
docentbegeleiding
inclusief 2 x 15 minuten skypecontact voor extra uitleg of conversatieles
extra contact via skype € 6,50 per 15 minuten
 
WAT BEREIK JE MET HET PAKKET BEGINNNERS COMPLEET ONLINE
 
Na 40 lessen redt je jezelf in het sociaal verkeer en in contacten met officiële instanties. Je kunt veel meer details en nuances begrijpen en jezelf in nuances uitdrukken. Deze verdieping heb je nodig als je vaker in Turkije verblijft, vriendschappen en relaties wilt onderhouden en verdiepen, overweegt een vakantiewoning aan te schaffen of met Turkstaligen hier of in Turkije omgaat, in verband met je werk.


BEGINNNERS TOTAAL ONLINE MET LESBOEK
50 LESSEN INCLUSIEF LESBOEK EN NASLAGWERK VOOR € 179 !
↥ top
 
➪ bestel hier dit pakket
 
NU TE BESTELLEN!
 
Het pakket BEGINNNERS TOTAAL ONLINE MET LESBOEK bestaat uit:
40 lessen online
10 verdiepingslessen in lesboek
4 toetsen
280 oefeningen
2500 oefenopdrachten
woordenschattrainer
docentbegeleiding
een lesboek met 10 extra lessen, nieuwe woorden, nog meer oefeningen en naslagwerk
inclusief 2 x 15 minuten skypecontact voor extra uitleg of conversatieles
extra contact via skype € 6,50 per 15 minuten
 
WAT BEREIK JE MET HET PAKKET TOTAAL ONLINE MET BOEK:
 
Na 50 lessen red je jezelf in het sociaal verkeer en in contacten met officiële instanties. Je kunt veel meer details en nuances begrijpen en jezelf in nuances uitdrukken. Je wilt bovendien een zo hoog mogelijk niveau bereiken met luisteren, lezen en schrijven? Hiervoor is de complete cursus in combinatie met het lesboek geschikt.
TURKS VOOR GEVORDERDEN
VOOR WIE GESCHIKT?
 
Ben je toe aan verdieping en uitbreiding van je aanwezige kennis van het Turks?
Turks voor gevorderden is de beste start als:

Je hebt het pakket BEGINNNERS BASIS ONLINE met succes afgerond.
Je hebt onlangs nog ergens anders een cursus Turks gevolgd en de uitslag van de test bij 'test je niveau' is het advies om met Turks voor Gevorderden te starten.
Je beheerst de basis en er ontstaat behoefte aan meer, bijvoorbeeld vanwege huwelijk, geboorte of aanschaf van een huis in Turkije?
Je hebt al uitgebreid en meerdere jaren Turks geleerd maar dat is al langer dan 2 jaar geleden.

We bieden je twee aantrekkelijke uitbreidingspakketten met intensieve woordenschattraining, luister- en spreekoefeningen en vrije opdrachten om toe te passen:

€   99 : pakket GEVORDERDEN ONLINE - 20 lessen
€ 159 : pakket GEVORDERDEN ONLINE MET LESBOEK - 30 lessen


Je keus al gemaakt? bestel hier online


GEVORDERDEN ONLINE
20 LESSEN VOOR € 99
↥ top
 
➪ bestel hier dit pakket
 
INHOUD
 
20 lessen online
2 toetsen
140 oefeningen
1200 oefenopdrachten
woordenschattrainer
docentbegeleiding
 
WAT BEREIK JE MET HET PAKKET GEVORDERDEN ONLINE:
 
Na de cursus GEVORDERDEN ONLINE red je jezelf in het sociaal verkeer en in contacten met officiële instanties. Je kunt veel meer details en nuances begrijpen en jezelf in nuances uitdrukken. Dit heb je nodig als je vaker in Turkije verblijft, vriendschappen en relaties wilt onderhouden en verdiepen, overweegt een vakantiewoning aan te schaffen of met Turkstaligen hier of in Turkije omgaat, in verband met relatie of je werk.


GEVORDERDEN ONLINE MET LESBOEK
30 LESSEN INCLUSIEF LESBOEK EN NASLAGWERK VOOR € 159 !
↥ top
 
➪ bestel hier dit pakket
 
INHOUD
 
20 lessen online
10 verdiepingslessen in lesboek.
2 toetsen
140 oefeningen
1200 oefenopdrachten
woordenschattrainer
docentbegeleiding
een lesboek en naslagwerk
inclusief 2 x 15 minuten skypecontact voor extra uitleg of conversatieles
 
VOORDELEN VAN ONLINE LESPAKKET MET EXTRA BOEK
 
Uitleg van de grammatica overzichtelijk bij elkaar. Op elk gewenst moment te raadplegen. Altijd informatie en extra luister- spreek en schrijfoefeningen bij de hand, ook offline.
De 200 uur extra lees- en oefenmateriaal zijn voldoende om uw niveau van taalbeheersing op B2 te krijgen.
LESBOEK
 
leerboek Dit boek is goed te gebruiken als naslagwerk. De grammatica wordt aan de hand van duidelijke voorbeelden uitgelegd. Het register met Turkse en Nederlandse trefwoorden wijst je de weg naar alle onderwerpen.


Ook beschik je hiermee in 33 lessen over extra dialogen, luister- , lees- en schrijfoefeningen.

Het boek is inclusief:
➨ woordenlijsten Turks-Nederlands.
➨ woordenlijsten Nederlands-Turks.
➨ een CD met luisterbestanden in mp3-formaat.
➨ antwoorden bij de oefeningen.
EUROPEES REFERENTIEKADER
INLEIDING
 
Bij ONLINE TURKS LEREN zijn 4 toetsen opgenomen. Na toets 4 ontvang je een certificaat met aanduiding van het bereikte taalniveau volgens Europees Referentiekader.

Te bereiken niveaus beheersing van het Turks, afhankelijk van toetsresultaten:
 
basiscursus basis + gevorderd
luisteren A2 B1
lezen A1 B1
interactie A1 / A2 A2 / B1
productie A1 A2 / B1
schrijven A2 B1
NIVEAU A1↥ top
 
BEGRIJPEN LUISTEREN
Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

BEGRIJPEN LEZEN
Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.

SPREKEN INTERACTIE
Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen.

SPREKEN PRODUCTIE
Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven.

SCHRIJVEN
Ik kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier.

NIVEAU A2↥ top
 
BEGRIJPEN LUISTEREN
Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.

BEGRIJPEN LEZEN
Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.

SPREKEN INTERACTIE
Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden.

SPREKEN PRODUCTIE
Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven.

SCHRIJVEN
Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

NIVEAU B1↥ top
 
BEGRIJPEN LUISTEREN
Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programmas over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

BEGRIJPEN LEZEN
Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.

SPREKEN INTERACTIE
Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).

SPREKEN PRODUCTIE
Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven.

SCHRIJVEN
Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.

BESTELLEN ONLINE TURKS LEREN

Vul het formulier hieronder in, kies je pakket, druk op de knop 'betalen' om met IDEAL te betalen. Je krijgt binnen 24 uur je inloggegevens voor het starten van je online cursus! Als je het lesboek bestelt, krijg je dit in de volgende dagen per post gestuurd.CAPTCHA Image    [ of kies een andere beeld ]